foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
object983025321
object518233247
Kontakt :
Tel.kom. +48 501 835 374

Badania Psychologiczne

Ośrodek Szkolenia Kierowców w PoznaniuNasza Pracownia psychologiczna w Poznaniu zajmuje się diagnostyką i orzecznictwem psychologicznym w zakresie psychologii transportu.Badanie psychologiczne (psychotechniczne) ma na celu sprawdzenie sprawności psychomotorycznej, funkcji poznawczych oraz predyspozycji osobowościowych, istotnych z perspektywy prowadzenia pojazdu mechanicznego czy wykonywania pracy, wymagającej pełnej sprawności psychoruchowej. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i doświadczeniu zapewniamy rzetelne przeprowadzenie badań w bezstresowej, przyjaznej atmosferze.


Pracownia psychologiczna przystosowana jest zarówno do badań indywidualnych jak i grupowych.
Na jedną godzinę można umówić nie więcej niż trzy osoby. Badanie dla grup zorganizowanych odbywa się według ustaleń Klienta z Psychologiem.


Badania odbywają w każdy czwartek w godzinach 0800 do 1600, po uprzedniej rejestracji telefonicznej. Wynik badania omawiany jest bezpośrednio w pracowni psychologicznej tego samego dnia. Po ukończonym badaniu wystawiane jest orzeczenie psychologiczne.


Orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy jest wydawane na okres 5 lat do ukończenia przez osobę 60-tego roku życia lub na okres 2,5 roku dla osób powyżej 60-tego roku życia. Po upływie terminu ważności orzeczenia badania trzeba przejść ponownie. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych są obowiązkowe.

Zapraszamy na badania   Poznań ul. Towarowa 39.
badania psychologiczne Poznań